Projecte d'ajut per a medicació

Durant els últims anys la situació de crisi econòmica ha portat una serie de decisions macro econòmiques que han afectat al nostre estat del benestar. Es per això que un gran número de persones (aturades amb o sense prestació social, immigració irregular o regularitzada) no compren la medicació prescrita i deixen d’invertir els seus recursos en la salut. A més a més, l’encariment del cost de la vida , el sistema de copegament i altres aspectes de la nostra societat han empitjorat aquesta situació. Facilitar medicació a persones amb pocs recursos econòmics que necessiten un determinat tractament mèdic sigui degut a una malaltia crònica o aguda.