Suport al centre de salut de Thille Boubacar en material i formació sanitària 2019

L’any 2016 Mamadou Faye representant de l’associació pel desenvolupament del Riu Senegal va realitzar una formació pel SEC que s’anomenava “introducció cooperació”. A partir d’aquí l’any 2018 l’Associació pel desenvolupament del Riu Senegal es posa en contacte amb el SEC per tal d’equipar el centre de Salut de Thille Boubacar . Es decideix que l’equipament que s’aportarà estarà acompanyat d’una formació en esterilització , gestió de residus hospitalaris , construcció d’una zona d’emmagatzemament de residus i formació en la correcta Salut reproductiva.

L’agost del 2018 es realitza una exploratòria per tal de visualitzar del material enviat i fer les primeres formacions en esterilització i en mesures higièniques universals.