Curs d'atenció a la gent gran 2016 (5a edició)

El curs de formació inicial per a cuidador/es no professionals apareix arrel del coneixement per part de SEC de la necessitat de cuidador/es dintre dels seus projectes ja existent; Projecte d’ajut amb material ortopèdic i projecte d’ajuda amb la medicació; i a la demanda de Càritas Figueres en la necessitat de formació en cures de la gent gran dintre el seu projecte Reflexes d’Hondures i a les qual no podien respondre.