Projecte radiologia 2021

L’any 2018, el SEC, va realitzar un projecte d’enviament de material mèdic al centre de Salut de Thillé Boubakar. Des de llavors s’han porta a terme 2 projectes més: l’any 2019 es va realitzar formació en esterilització i aportació d’un autoclau; l’any 2020 es va realitzar formació buco-dental amb aportació de raspalls de dents i material escolar. En aquestes visites s’han anat fent adequacions a les estructures ja existents per tal de millorar la seva salubritat. Tots aquests projectes han nascut gràcies a la relació amb l’entitat l’Associació pel desenvolupament del riu Senegal.

Aquesta vegada es vol fer una formació en ecografia per els personal medic del centre de salut de Thillé.