Suport als postes de Sante de Lemboudou Doue i Marda 2022

L’any 2018, el SEC, va realitzar un projecte d’enviament de material mèdic al centre de Salut de Thillé Boubakar. Des de llavors s’han porta a terme 2 projectes més: l’any 2019 es va realitzar formació en esterilització i aportació d’un autoclau; l’any 2020 es va realitzar formació buco-dental amb aportació de raspalls de dents i material escolar. En aquestes visites s’han anat fent adequacions a les estructures ja existents per tal de millorar la seva salubritat. Tots aquests projectes han nascut gràcies a la relació amb l’entitat l’Associació pel desenvolupament del riu Senegal.

Aquesta vegada es vol fer una formació en neteja,desinfecció i esterilització del material quirúrgic a els treballadors de salut del Poste de sante de Marda i del Poste de Sante de Leboudou Doue. Aquest dos postes de salut són pròxims al Centre de Thillé Boubakar.

Aquesta formació anirà lligada amb la rehabilitació de les estructures ja existents i la donació de un esterilitzador i material quirúrgic.