Suport als postes de Sante de Lemboudou Doue i Marda

Des de el 2017 Salut Empordà Cooperació (SEC) està treballant a la zona de Podor, concretament a la ciutat de Thille Boubacar i voltants. Durant aquests anys hem rehabilitat el Poste de Santé de Thillé Boubacar i fet donació de material divers: autoclau, ecògraf, electrocardiògraf, un laboratori d’anàlisi clínic, un DEA i diferent material mèdic i quirúrgic. Tot aquest material ha anat acompanyat de diferents formacions per tal de capacitar al personal del centre per a la seva utilització. Gràcies a aquestes donacions i rehabilitacions els Poste de Santé ha passat a ser un Centre de Salut. Això significa que el personal del Poste de Sante format per un infermer i una llevadora s’ha incrementat i ha passat a ser de 2 metges, 1 infermer, 1 llevadora i tot un seguit de personal auxiliar.

També hem fet rehabilitacions als Postes de Santé de Leboudou Doue i Marda. A tots dos hem fet donació d’un autoclau i material quirúrgic bàsic i s’han fet diferents formacions capacitadores. A Marda a més li hem fet donació d’una ambulància donada la dificultat d’accés i la distància fins al Centre de Salut o Hospital més proper.

La intenció de SEC és treballar i contribuir a la millora de la qualitat de la salut de Thillé Boubacar i els pobles de la seva àrea d’influència. Per aquest motiu estem en contacte directe amb la població i recollim les seves necessitats i voluntats per mirar de trobar possibles finançaments per a l’execució de projectes en aquella zona.

En aquest sentit hem obtingut de Catalunya el finançament de projectes relacionats amb la salut, l’educació i el desenvolupament econòmic a través de la Diputació de Girona, Col·legi de Metges de Girona , l’Ajuntament de Figueres i donacions privades.